STATUT/CZŁONKOSTWO

Na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Świdnickiego w dniu 26 maja 2017 roku Świdnicka Grupa Biegowa została włączona do ewidencji klubów sportowych, związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej. Stając się stowarzyszeniem uzyskaliśmy m.in. nowe możliwości rozwoju. Statut Stowarzyszenia Świdnicka Grupa Biegowa znajduje się pod następującym odnośnikiem: Statut ŚGB (PDF).

W celu wstąpienia do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską – Deklaracja Członkowska ŚGB (PDF). Deklarację można przekazać na treningu lub zeskanowaną przesłać na adres e-mail: swidnickagrupabiegowa@gmail.com.

Wysokość składki członkowskiej w 2019r. wynosi 50 zł (w przypadku małżeństw druga osoba uiszcza opłatę 25 zł). W przypadku braku opłaty z góry wysokość składki miesięcznej wynosi 5 zł. Pieniądze należy przelać na numer konta bankowego: 27160014621834396510000001. Składki posłużą na realizację wspólnych celów członków stowarzyszenia.