Na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Świdnickiego w dniu 26 maja 2017 roku Świdnicka Grupa Biegowa została włączona do ewidencji klubów sportowych, związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej. Stając się stowarzyszeniem uzyskaliśmy m.in. nowe możliwości rozwoju. Statut Stowarzyszenia Świdnicka Grupa Biegowa znajduje się pod następującym odnośnikiem: Statut ŚGB (PDF).

W celu wstąpienia do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską – Deklaracja Członkowska ŚGB (PDF). Deklarację można przekazać Prezesowi Stowarzyszenia na treningu lub zeskanowaną przesłać na adres e-mail: swidnickagrupabiegowa@gmail.com.

Wysokość składki członkowskiej od stycznia 2021 r., przy jednorazowej płatności z góry za cały rok, wynosi 100 zł (sto złotych), a w przypadku płatności co miesiąc, jest to 10 zł (dziesięć złotych). W przypadku małżeństw, druga osoba płaci odpowiednio 50 zł (pięćdziesiąt złotych) z góry za cały rok, lub 5 zł (pięć złotych) co miesiąc. Pieniądze należy przelać na numer konta bankowego: 27160014621834396510000001. Składki służą realizacji wspólnych celów członków stowarzyszenia.